Zwrot towaruMożesz odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" i zwrócić go do nas na nasz koszt.

Do zachowania terminu wystarczy wysłąnie oświadczenia dorgą mailową (info@galeriapegaz.pl) lub listownie (Marek Konopka, GaleriaPegaz.pl, Mysłiwska 7/35, 60-124 Poznań) przed jego upływem.

Towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny, posiadać wszystkie dokumenty i oryginalne opakowanie. Przed wysyłką poinformuj nas o chęci odstąpienia od umowy poprzez mailowo lub telefonicznie.

Paczki odsyłane za pobraniem na koszt adresata nie będą odbierane.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów "art. 38 prawa konsument" 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru odbywa się za pośrednictwem zamówionego przez nas kuriera na nasz koszt. Po otrzymaniu przez nas towaru wraz z pisemnym oświadczeniem zwrotu przedmiotu zostanie dokonany zwrot pieniędzy za zakupiony towar na wskazane przez Klienta konto.

Przelew zostanie dokonany w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru.

Poniżej do pobrania formularz który należy dołączyć do zwracanego przedmiotu: 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY