Polityka prywatności

 

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

 

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w formularzu zakupowym jest Marek Konopka GaleriaPegaz.pl Internetowa Galeria Sztuki, ul. Bosa 15/2, 60-125 Poznań, NIP 684 225 14 73, REGON 301 412 49, e-mail:info@galeriapegaz.pl, Tel. 796707899

 

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą, świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i świadczenia usług brokera kurierskiego jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

 

Twoje dane osobowe zbierane w niniejszym formularzu nie udostępniamy ani nie odsprzedajemy innym podmiotom. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, do czasu przedawnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawieranych drogą elektroniczną umów lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Przysługuje Ci prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);

3) do usunięcia danych;

4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6) do przenoszenia danych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.